Welkom op de website van Schoolkinderen, praktijk voor orthopedagogiek. Schoolkinderen is er voor kinderen van 4 tot 18 jaar en is gespecialiseerd in leer- en ontwikkelingsproblemen. Schoolkinderen is gevestigd in het Kulturhus van Dinxperlo. Heb je een vraag of wil je even een kijkje nemen, kom dan 
naar het inloopspreekuur op maandag of op dinsdag van 
13.00 tot 14.00 uur. Mailen, bellen en appen kan altijd! Aukje Dieker is orthopedagoog bij Schoolkinderen T 06-12238172 E info@schoolkinderen.nl Bezoekadres: 
Terborgseweg 3 in Dinxperlo Openingstijden: Maandag 13.00 – 18.00 uur Dinsdag 9.00 – 18.00 uur Donderdag 9.00 - 18.00 uur
OVER SCHOOLKINDEREN Wie ben ik? Mijn naam is Aukje Dieker en ik ben orthopedagoog bij Schoolkinderen, praktijk voor orthopedagogiek. In het jaar 2000 ben ik afgestudeerd aan de universiteit van Nijmegen en sindsdien doctorandus in de orthopedagogiek met als specialisatie leren en ontwikkeling. In de jaren die volgden ben ik werkzaam geweest als orthopedagoog in zowel de particuliere setting als in het basis- en het voortgezet onderwijs. In 2015 ben ik voor mezelf begonnen met Schoolkinderen, eerst vanuit huis en nu in het Kulturhus van Dinxperlo. Wat doe ik? Ik houd me bezig met kinderen en jongeren die op school tegen problemen aanlopen. Dit kunnen bijvoorbeeld reken- of taalproblemen zijn, problemen met de aandacht en concentratie, faalangst of moeilijkheden bij het huiswerk. Het kan voorkomen dat het niet direct duidelijk is waar de problemen vandaan komen. Bijvoorbeeld je kind komt thuis met buikpijn of gaat niet graag naar school, spijbelt, maakt veel ruzie of wordt gepest. Mijn taak is dan om te achterhalen wat de oorzaak is van deze problematiek en samen naar een oplossing te zoeken. Mijn werkwijze Ouders kunnen hun kind telefonisch of per mail aanmelden of kosteloos naar het inloopspreekuur komen. We plannen dan eerst een intakegesprek in. In dit gesprek probeer ik samen met de ouders het ontwikkelingsverloop van hun kind door te nemen en de hulpvraag te formuleren (Waar liggen de zorgen? Wat kunnen we doen om verder te komen?). In overleg wordt ook contact opgenomen met school. Afhankelijk van de hulpvraag start er een onderzoek of direct een begeleiding. Het onderzoek bestaat voor een groot deel uit testafnames. Deze vinden plaats in de ochtenden, onder schooltijd, tussen 9.00 en 12.00 uur. Binnen twee weken na de laatste onderzoeksochtend volgt er een verslag en een testbespreking met ouders en desgewenst ook met school. Conclusies en adviezen worden besproken en zo nodig wordt een begeleiding / behandeling opgestart. Mijn visie Aandacht en geduld. Ik ga uit van ontwikkelingsgericht werken. Ik luister en observeer goed en kijk wat het kind nodig heeft. Er zijn vaak meerdere manieren om tot een oplossing te komen. Wat bij de één werkt, hoeft bij de ander niet te werken. Samen met het kind, ouders en bij voorkeur ook met school, kijk ik wat het beste past. Elk kind is uniek; geen enkele behandeling of begeleiding zal hierdoor hetzelfde zijn.
ONDERZOEK Intelligentieonderzoek Voor kinderen tussen 6 en 18 jaar maak ik gebruik van de WISC of de IDS, dit zijn veel gebruikte en goedgekeurde intelligentietesten in Nederland. De uitslag is veel meer dan alleen maar een IQ score. Het geeft een beeld van sterke kanten van het kind en laat ook zien met welke vaardigheden het misschien meer moeite heeft. Resultaten en observaties 
uit het intelligentieonderzoek neem ik mee voor advisering. Aanvullend onderzoek N.a.v. het intelligentieonderzoek kan een aanvullend onderzoek nodig zijn voor meer duidelijkheid over bijvoorbeeld de werking van het geheugen, taakaanpak of gedrag (executieve functies) of over het sociaal-emotioneel functioneren van het kind. Didactisch onderzoek Onderzoek naar vaardigheden bij lezen, spelling en / of rekenen. Dyslexieonderzoek Bij ernstige enkelvoudige dyslexie komen kinderen via school in aanmerking voor de vergoedingsregeling. Wat nu als er sterke aanwijzingen zijn voor dyslexie, maar het kind komt niet of nog niet in aanmerking voor deze regeling? Ouders (en scholen) kunnen dan via de particuliere zorg een dyslexieonderzoek aanvragen. In mijn praktijk werk ik samen met een GZ-psycholoog van Kentalis en zijn we samen verantwoordelijk voor de dyslexieonderzoeken en verklaringen. Dyscalculieonderzoek Bij onvoldoende vooruitgang op het gebied van rekenen en 
bij het niet halen van de gestelde doelen op school wordt er gekeken naar mogelijke verklaringen hiervoor. Is er sprake 
van een rekenprobleem of van dyscalculie? Bij het verstrekken van een dyscalculieverklaring moet voldaan worden aan voorwaarden die beschreven staan in het Protocol Ernstige Reken-Wiskunde problemen en Dyscalculie (ERWD). Schoolkeuze onderzoek Kinderen uit groep 8 die nog niet weten naar welke middelbare school / welk niveau ze gaan, kunnen terecht voor een schoolkeuzeonderzoek. Door middel van een gesprek met de leerling, de NIO (de uitslag van deze test geeft een indicatie van het niveau voor de middelbare school), een prestatiemotivatietest en gegevens van school en ouders komen we samen tot een advies. Een schoolkeuzeonderzoek kan ook gedaan worden door middelbare scholieren die in het eerste of tweede jaar wellicht een verkeerde keuze hebben gemaakt.
BEHANDELING / BEGELEIDING TARIEVEN Individuele behandeling Individuele behandeling wordt gegeven n.a.v. een onderzoek. De inhoud richt zich meestal op lezen, spelling en/of rekenen en is bedoeld voor basisschoolkinderen. In overleg met school en ouders kan deze gegeven worden op school onder schooltijd of in het Kulturhus, tijdens of buiten schooltijd. Gesprekken Intakegesprek Inloopspreekuur Tarief op uurbasis orthopedagoog Tarief op uurbasis GZ-psycholoog Huiswerkbegeleiding Huiswerkbegeleiding is er voor middelbare scholieren t/m het derde leerjaar. Er is aandacht voor plannen, leren leren en zelfverantwoordelijkheid. Huiswerk wordt ingepland, gemaakt en geleerd en het geleerde huiswerk wordt overhoord. Daar waar nodig wordt uitleg gegeven. Deze begeleiding vindt plaats op maandag, dinsdag en donderdagmiddag tussen 14.00 uur en 18.00 uur. Leerlingen kunnen komen wanneer ze de school uit hebben en gaan als het ingeplande werk gedaan is. Er zitten maximaal zes leerlingen in één lokaal en een leerling kan twee of drie keer per week komen. Onderzoek Intelligentieonderzoek Intelligentieonderzoek en aanvullend onderzoek (onder voorbehoud) Didactisch onderzoek rekenen of taal Taalonderzoek / Dyslexie Dyscalculieonderzoek Onderzoek Schoolkeuze
 euro gratis  gratis € 65,00 € 95,00 Behandeling / Begeleiding Individuele behandeling per 45 minuten Huiswerkbegeleiding in een groepje 2 dagdelen per week Huiswerkbegeleiding in een groepje 3 dagdelen per week euro € 395,00 € 500,00 € 200,00 € 500,00 € 550,00 € 220,00  € 40,00 € 170,00 per maand € 200,00 per maand

 

CONTACT Aukje Dieker is orthopedagoog bij Schoolkinderen T 06-12238172 E info@schoolkinderen.nl Bezoekadres: Terborgseweg 3 in Dinxperlo Openingstijden: Maandag 13.00 – 18.00 uur Dinsdag 9.00 – 18.00 uur Donderdag 9.00 - 18.00 uur